Dalateatern

Dalateatern drivs i stiftelseform med Landstinget Dalarna som stiftare och ensam huvudman, och stiftelsens ändamål är enligt stadgarna följande:

Stiftelsen har till ändamål för sin verksamhet att i första hand inom Dalarnas län med fast ensemble och på annat sätt driva teaterverksamhet samt ge stöd åt länets amatörteaterverksamhet.

Teatern skall utvecklas i samverkan med länets befolkning. Stiftelsen skall samråda med statliga och kommunala myndigheter samt utveckla samarbetsformer med regionteatrar i angränsande län och övriga kulturinstitutioner, organisationer och organ som företräder samhälls- och kulturlivet.

Teatern skall genom sina arbetsformer och sin repertoar medverka till att skapa en bättre samhällsmiljö och jämlikhet.

Teatern skall verka för att undanröja fördomar, ekonomiska och sociala hinder som gör teatern till fåtalets privilegium.

Teatern skall värna och vitalisera demokratin genom att vara ett slagkraftigt alternativ till den kommersiella kultur som passiviserar människor.