Arkiv

2008-2009 deltog Riksteatern i det europeiska barn- och ungdomsdramatikprojektet LABO07. Ett gränsöverskridande utbyte med utgångspunkt i nyskriven dramatik.

Syftet med projektet var att mellan de europeiska länderna få till stånd flerspråkiga samproduktioner, readings och skolklassutbyten för barn och unga. Som ett led i detta arbete påbörjas ett samarbete kring så kallade Läskommittén. Verksamheten syftar till att öka intresset och kunskapen om nyskriven dramatik och att ge eleverna kunskap om hur man kan arbeta med text i scenisk gestaltning samt visa på enklare övningar och verktyg för muntligt framförande.

I ett pilotprojekt arbetade vi med fyra skolklasser, två i Sverige och två i Frankrike i årskurs sex och åtta. Året därpå 2009/10 utökades verksamheten och Läskommittéer arrangerades i Varberg, Växjö och Strängnäs i samarbete med länsteatrar i regionerna.

Dramatik i Grundskolan D.I.G som vi numer kallar verksamheten arrangeras under 2011 i Varberg, Stockholm, Skellefteå och Örebro.Under 2012-2013 arrangeras verksamhet i Luleå, Falun/Borlänge, Umeå och Skellefteå.

Kontaktpersoner Teater Halland under 2010/11:

Maria Ericsson|070-302 72 90| maria.ericsson@teaterhalland.se Cecilia Ahlstedt|070-208 89 51| cecilia.ahlstedt@teaterhalland.se Anneline Sander| 0736-34 52 40| anneline.sander@telia.com

Läs gärna om våra erfarenheter och titta in på våra äldre projektplatser

Läskommittéer 2009/10 http://laskommitteer.wikispaces.com/

Läskommittéer 2008/09 http://parisbotkyrka.wordpress.com/