Björkhaga skola

På Björkhaga arbetar vi för:

Att låta barn och elever växa genom musik och andra kulturuttryck.

Att vara en trygg plats där barn, elever och vuxna trivs genom att ständigt ha fokus på likabehandlingsarbete, arbetsro och goda stöd- och uppföljningsrutiner.

Att möta barns/elevers behov genom varierande lärmiljöer och god kompetens i olika sätt att möta barn och elever i deras lärande och kunskapsutveckling.

Att vara i tiden pedagogiskt genom fokus på metoder som kan vara främjande i ett 6-16 års perspektiv som ska genomsyra den pedagogiska verksamheten.

Att vara samhällsengagerad och global genom att öppna för elevers inflytande i undervisning och övrig skolverksamhet samt genom att utbilda i en förståelse för vad hållbar utveckling innebär i deras liv som världsmedborgare.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *