Hertsöskolan

Hertsöskolan – ”en skola i världen”

Hertsöskolan är en år 4-9 skola centralt placerad i Hertsö centrum. Hertsön, tillsammans med Lerbäcken, är ett bostadsområde med cirka 6500 invånare och ligger i ett naturskönt område. Hertsön är känt för sitt rika fritids- och föreningsliv med t ex Luleå SK, Luleå ridklubb och Luleå koloniträdgårdsförening. I skolans närhet finns folkbibliotek, sporthall, badhus, kyrka och en stor sportanläggning.

På Hertsöskolan, som är en mångkulturell skola, finns ca 500 elever och ca 80 vuxna vilka består av pedagogisk personal, elevassistenter, vaktmästare, lokalvårdare, skolvärdar och skolmåltidspersonal. Alla elever har en mentor eller klasslärare, som dom vet att de alltid kan vända sig till, och vi vuxna arbetar i arbetslag så att vi på så sätt kan ta hänsyn till hela elevens skoldag. Vi har dessutom tillgång till kurator, skolsköterska och studieyrkesvägledare på Hertsöskolan.