Navet

Navet är grundskolan på Ladugårdsängen med verksamhet från förskoleklass till och med skolår 9. Integrerat fritidshem finns för förskoleklassbarnen och upp till skolår 6.

För eleverna från skolår 7 finns fritidsgården Kuggen. Kuggen har öppet dag- och kvällstid och drivs i samarbete med Kultur- och Medborgarförvaltningen

Helhetstänkande | Vi arbetar utifrån ett helhetstänkande med fokus på samarbetet runt eleverna, inflytande och ansvar, tematiskt arbetssätt, hälsa och livsstil samt skapande verksamhet. Pedagogiken ska hänga ihop som en röd tråd från förskolan och upp genom skolåren.

Goda resultat

Ur betygsstatistiken kan man läsa ut att Navets elever genom åren klarat sig bra. Navet hade mycket goda resultat i den brukarundersökning som genomfördes i Örebro kommuns grundskolor under våren 2008. Även Skolverkets utbildningsinspektion gav gott betyg åt Navet. Mer om detta kan du läsa under ”Resultat”.