Påskbergsskolan

Påskbergsskolan ligger inbäddad i Varbergs stora park. Den totalrenoverades och blev klar 02/03. Skolan är centralt belägen och har ljusa, rymliga lokaler samt en storslagen, stimulerande utemiljö med fina möjligheter till lärande utanför skolhuset. Skolgården vetter mot söder och är väl skyddad från trafik och buller.

Funderar Du på att ha ditt barn här så ta en promenad in i vårt område och se själv! Du är självklart också välkommen att besöka oss inne i skolan – ring och avtala en tid!

Påskbergsskolan har engagerade, erfarna pedagoger och ett gott arbetsklimat. Vi lägger tid och kraft på att skapa en lugn och trygg skola. I schemat har vi lagt ut social och emotionell träning i ämnet ”Livskunskap”. Pedagogerna arbetar på att se alla elever och tidigt upptäcka eventuellt behov av särskilt stöd. Vi har en stor satsning på specialundervisning.

Skolan är organiserad i två spår från F (förskoleklass) till skolår 9 – Röda resp Blå spåret. En elev som börjar i förskoleklass skall bli känd av de vuxna som kommer att ta vid senare i skolgången. Pedagogerna skall ”lappa över” de övergångar som sker från ett arbetslag till ett annat. Arbetslagen är F – 2, 3 – 5 och 6 – 9.

http://www.paskbergsskolan.varberg.se/