Scenkonst Sörmland

Scenkonst Sörmland fungerar både som länsmusik och länsteater, där vi har en i landet unik uppbyggnad med tre arbetsfält:

  • Egna produktioner och samproduktioner
  • Gästspel
  • Stöd till teater- och musikverksamhet samt arbetar

Vi arbetar även främjande för film och dans inom verksamhetsgrenarna Film i Sörmland respektive Dans i Sörmland.

Vår vision
Scenkonst Sörmland ska bli en ledande aktör inom musik, teater, dans och film. Scenkonst Sörmland ska ge starka upplevelser och skapa gränsöverskridande möten som inspirerar till reflektion. Scenkonst Sörmland ska betyda mer för fler!

Vår verksamhetsidé
Scenkonst Sörmland producerar, förmedlar och arrangerar musik, teater, dans och film samt bedriver pedagogisk verksamhet. Scenkonst Sörmland vänder sig till barn, ungdomar och vuxna i hela Sörmland.

Vårt besökslöfte
Starka och meningsfulla upplevelser för barn, ungdomar och vuxna.

Uppdrag och omfattning
Grunduppdraget – att ge alla barn och unga mellan 5-15 år två föreställningar / konserter per år i ett rikt och varierat utbud – är sedan länge reglerat i avtal med länets kommuner. Scenkonst Sörmland vänder sig även till den vuxna publiken genom sina musikserier och offentliga föreställningar. Under 2010 genomförde vi totalt 1090 föreställningar och konserter och nådde en publik på 75.000 personer.
Scenkonst Sörmland styrs politiskt av landstingets nämnd för kultur, utbildning och friluftsverksamhet. Chef för verksamheten är Maria Weisby. Vi är en del av Kultur & Utbildning Sörmland, Landstingets kultur- och utbildningsförvaltning. Verksamheten finansieras av Landstinget Sörmland, länets nio kommuner samt Statens Kulturråd.

Film i Sörmland och Dans i Sörmland

Film i Sörmland och Dans i Sörmland tillhör sedan 2008 organisatoriskt Scenkonst Sörmland.

Film i Sörmland är ett regionalt resurscentrum för film och video. Uppdraget är att arbeta med rörlig bild i hela länet. Detta sker genom praktiskt arbete bland barn och ungdom samt pedagogisk fortbildning.

Dans i Sörmland har som syfte att:

  • Bredda intresset för dans
  • Alla elever inom skolan möter dansen som konstform, dels i eget skapande, men också som scenkonst och kulturhistoriskt arv
  • Skapa ett nätverk för dansen i länet
  • Ge fler möjlighet att uppleva dans som konstart
  • Kunna ge dansverksamma – såväl amatörer som professionella – möjlighet till utveckling inom dansområdet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *