Teater Halland

Teater Halland är ett av Region Halland helägt aktiebolag och tillhör därmed alla halläningar. Vårt uppdrag är att bedriva professionell teaterverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Vår är ambition är att med respekt möta vår publik och vår vilja att söka nya uttryck, ny publik och vara en del i samtidsdebatten. Vi erhåller årliga bidrag från Region Halland samt Varbergs kommun.

Teater Halland är en mötesplats för teater där det unika mötet och samtalet med publiken såväl på som utanför scenen är centralt och i ständig utveckling. Med teater av högsta kvalité för såväl barn, ungdomar och vuxna upptäcker vi tillsammans världen, skrattar, gråter och stärker och utvecklar vår identitet. På Teater Halland inbjuds alla att delta i samtalet, bli respekterade och tagna på allvar.

Detta är det uppdrag som vi som teater givit oss själva och som alla medarbetare på Teater Halland tillsammans formulerade i januari 2008. Vårt mål bygger på en gemensamt framtagen värdegrund. Denna är omsatt i etiska riktlinjer som omfattar alla som arbetar på Teater Halland. I allt arbete somTeater Halland bedriver finns ett jämställdhets-, mångfalds och tillgänglighetsperspektiv integrerat!