Västra skolan, Falun

Västra skolan åk 7-9 har nu varit igång en månad sedan nyöppningen den 22 augusti 2012! Idag går ca 310 elever på skolan fördelade på tre paralleller i åk 8 och åk 9 samt sex paralleller i åk 7. Elever och medarbetare jobbar i tre arbetslag .
Eleverna läser utifrån Falu kommuns timplan. Idrotten sker i idrottshallen och utomhus i närområdet. Bilden sker i vår bildsal, musik och hemkunskap sker i för ämnet anpassade salar. Slöjdundervisningen har hittills skett i andra lokaler än våra ordinarie då dessa är under ombyggnad men beräknas stå färdiga runt höstlovet som är vecka 44. Västra skolan har ett skolbibliotek och en elevcafeteria som har öppet under skoldagen.