Om D.I.G

I D.I.G, Dramatik för grundskolan får eleverna verktyg för läsning, reflektion och analys av texter skrivna för scen. Kunskaperna som utvecklas i projektet blir ett sätt   för att elever att komma texter nära och en möjlighet att utveckla ett språk kring nyskriven dramatik.

Målet med projektet är att ge medverkande elever möjlighet att delta i det scenråd som Riksteatern etablerade redan hösten 2009. Idag finns scenråd i Sörmland, Halland och Skellefteå.  Scenråd består dels av elever som deltagit i D.I.G och dels av professionella teaterarbetare samt konstnärlig ledning. Här förs text- och idédiskussioner om potentiella produktioner på länsteatrarna. Målgruppen för D.I.G/scenråd är elever och pedagogisk personal i grundskolan.

Under läsåret 2014/15 genomförs D.I.G i Skellefteå och Hällefors, Malung, Älvdalen, Oskarshamn. Scenråd genomförs i Skellefteå.